Władze Oddziału Krakowskiego PTTK

Zarząd Oddziału:  8 kwietnia br na XLIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału wybrano nowy Zarząd, który stanowisko Prezesa powierzył Januszowi Worotniakowi. Pozostałe funkcje w Zarządzie zostaną przydzielone na zebraniu 26.04.2017 r.

Janusz Worotniak

Prezes

Kamil Barwacz

Członek Zarządu

Andrzej Bochenek

Członek Zarządu

Elżbieta Dziektarz

Członek Zarządu

Jacek Hebdaś

Członek Zarządu

Krzysztof Hubicki

Członek Zarządu

Barbara Kic

Członek Zarządu

Bartosz Maciejewski

Członek Zarządu

Paweł Stachowiec

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Prezes – Jerzy Kapłon
Wiceprezes – Urszula Ormicka
Sekretarz – Teresa Cieślik-Sapiejka
Członkowie:

Narcyz Maślanka
Zbigniew Puczek

Sąd Koleżeński

Prezes – Marian Garus
Wiceprezes – Sławomir Sroka
Sekretarz – Anna Stalmach
Członkowie:
Marcin Grajny
Janusz Konieczniak